Disclaimer

Groen_Blad_Rechts

Fit by Nature besteedt de uiterste zorg aan de samenstelling van deze website. Onjuistheden of onvolledigheden zijn echter niet altijd te vermijden. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Deze website is gemaakt om de orthomoleculaire epigenetische therapie de aandacht te geven die ze verdient. De informatie op deze website is dus geen medisch advies.
Alle informatie op deze website, inclusief informatie die gerelateerd is aan medische en gezondheidsklachten, producten en behandeling, is alleen voor informatieve doeleinden. De informatie van deze website is niet bedoeld voor diagnose van gezondheidsproblemen of het voorschrijven van medicatie. Fit by Nature aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor zowel indirecte als directe schade die kan ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze site. Door de gebruiker van deze site, noch door derden, kan nooit enig recht of enige aanspraak aan dit gebruik en/of de op de website gepresenteerde informatie ontleend worden.

Niemand is bovendien gerechtigd een ander persoon ook maar een deel van reguliere therapie te ontraden op basis van enig deel van informatie op deze website. Voor aanvullende behandeling van diverse ziektebeelden met natuurgeneeskundige therapieën, voeding en supplementen is het raadzaam om niet zelf te gaan experimenteren en ook geen adviezen op te volgen van mensen zonder een deugdelijke medische scholing, bijscholing en controle door een tuchtrecht.

Fit by Nature garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Fit by Nature betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie. De weergegeven teksten, gegevens en tarieven worden meegedeeld onder alle voorbehoud. De tarieven zijn onderhevig aan wijziging en Fit by Nature kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve informatie.

Fit by Nature is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze website. Fit by Nature behoudt zich het recht voor om iedere link of informatie op deze website op enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

De teksten op deze website zijn geschreven door Susan Gerl, Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut en Natuurvoedingsadviseur bij Fit by Nature. Niets uit deze website mag op enigerlei wijze worden overgenomen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fit by Nature. Op alle informatie van deze website is de disclaimer van toepassing zoals op deze pagina te lezen.